Pēc viņu teikā, Irānas kuģis pietuvojies ASV eskadras mīnu kuģim “Mahan” 900 metru attālumā un tā apkalpe atradusies pie ieročiem.

“Mahan” mainījis kursu, lai izvairītos no Irānas karakuģa, raidījis briesmu signālu, izšāvis signālraķetes un apkalpe sagatavojusi kaujai ieročus.

(L)