Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Dienas aktualitāte

Īpaši aizsargājamu sugu un biotopu aizsardzībai – 3,4 miljoni eiro

Ministru kabinets ir apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu par atbalstu antropogēnu slodzi mazinošu pasākumu ieviešanai ”Natura 2000” teritorijās. Pasākumu īstenošanai paredzētais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 3,4 miljoni eiro.

Pasākuma mērķis ir ”Natura 2000” teritorijās izveidot tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu. Piemēram, takas, skatu torņus, laivu piestātnes un automašīnu stāvvietas.

Atklātā konkursā projekta iesniegumus varēs iesniegt pašvaldība vai tās izveidota iestāde, kuras funkcijās ietilpst ”Natura 2000” teritorijas vai tās pieguļošās teritorijas apsaimniekošana. Tāpat projektu īstenošanā varēs veidot partnerību ar valsts tiešās pārvaldes iestādi (Dabas aizsardzības pārvaldi vai Aizsardzības ministriju), valsts akciju sabiedrību ”Latvijas Valsts meži”, kā arī citu pašvaldību.

Atbalstāmi būs projekti, kuru ietvaros plānotās infrastruktūras izveide, atjaunošana vai pārbūve ir paredzēta ”Natura 2000” dabas aizsardzības plānos. Projektiem pieejamā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma atbalsta likme – 85% apmērā.

Vienlaikus jāatzīmē, ka ieviešot pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, atjaunošanai un ekosistēmas aizsargāšanai, netieši tiks veicināta arī Baltijas jūras reģiona bioloģiskā daudzveidība.

(Visited 27 times, 1 visits today)
(Visited 27 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *