Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Dienas aktualitāte

Lauksaimnieki saņems palīdzību pārorientēties uz citu saimniekošanas veidu

Zemkopības ministrijā tapuši grozījumi noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija”. Izmaiņas sagatavotas, lai rastu iespēju piena lopkopības un cūkkopības nozarēs grūtībās nonākušajiem lauksaimniekiem pārorientēties uz citu saimniekošanas veidu.

Ņemot vērā pašreizējo sarežģīto situāciju lauksaimniecības jomā, īpaši piena un cūkkopības sektorā, kādu patlaban piedzīvo Latvijas lauksaimnieki, kurus skāruši citu valstu noteiktie importa ierobežojumi un kuriem bijuši lieli ieguldījumi saimniecību uzlabošanā, nepieciešami risinājumi šo saimniecību iespējām pārorientēties uz citu saimniekošanas veidu.

Šobrīd Ministru kabinets šos noteikumus ir apstiprinājis.

Tajos tagad tiek precizēts uzraudzības laiks projektiem, kas iesniegti Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija”.

Izmaiņas piena liellopu un cūkkopības nozarē atbalsta piešķiršanas kārtībā nosaka, ka minētajās nozarēs iesniegtajiem projektiem piecu gadu uzraudzības periods sākas pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Iepriekš – pēc pēdējā maksājuma saņemšanas.

Papildus noteikts, ka minēto nozaru saimniecībām ir iespēja mainīt projektā izvirzītos mērķus un pārorientēt saimniecības darbību uz citu lauksaimniecības nozari, ja Lauku atbalsta dienestā ir iesniegts attiecīgs iesniegums par grozījumiem projekta iesniegumā un precizēts biznesa plāns, kurā apliecina savu turpmāko ekonomisko dzīvotspēju, mainot saimniekošanas veidu.

Īpaša uzmanība jāpievērš projektiem, kas ir saņēmuši finansējumu saistībā ar Eiropas Ekonomikas atveseļošanās plānu, kā papildu finansējumu pasākumiem saistībā ar piensaimniecības nozares pārstrukturēšanu, jo saimniecības darbības jomas maiņa var negatīvi ietekmēt konkrētā projekta mērķu sasniegšanu.

Izmaiņas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma ”Latvijas Vēstnesis” interneta vietnē.

(Visited 37 times, 1 visits today)
(Visited 37 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *