Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Dienas aktualitāte

Eiropas Savienība un vide

Atbilstoši publicētajiem Eirobarometra aptaujas rezultātiem, 67% Eiropas Savienības iedzīvotāju pauž atbalstu palielināt Eiropas Savienības rīcību vides aizsardzībai, savukārt 21% uzskata, ka izmaiņas nav nepieciešamas. Vairāk nekā puse (52%) uzskata, ka pašreizējā Eiropas Savienības rīcība ir nepietiekoša, bet 37%  – ka rīcība ir pietiekoša.

Šājā aptaujā piedalījās 27 969 cilvēki no visas Eiropas Savienības.

Vides aizsardzība vienlaicīgi ir arī cilvēku veselības aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un cīņa pret klimata pārmaiņām.

Eiropas Savienības politika vides aizsardzības jomā ir plaša, un Eiropas Savienība ir pilnvarota rīkoties dažādās vides politikas jomās, piemēram, gaisa un ūdens piesārņojuma, atkritumu apsaimniekošanas un klimata pārmaiņu jomā.

Eiropas Savienība šobrīd īsteno Parīzes līgumu, uzlabojot arī Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu. Šīs darbības mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 40% līdz 2030.gadam. Eiropas Savienības tiesību akti veicina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām.

”Natura 2000” ir lielākais koordinētais aizsargājamo teritoriju tīkls pasaulē, kas aptver vairāk nekā 18% no Eiropas Savienības sauszemes teritorijas un gandrīz 6% no jūras teritorijas.

Kopš 2004.gada arī Latvija ir izveidojusi savu daļu no šī tīkla. Tas tika veidots no jau esošajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pievienojot klāt vēl 122 jaunas. Teritoriju izveidošanas pamatnosacījums ir visā Eiropā retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu un to dzīves vietu (biotopu) aizsardzība. Šādu sugu un biotopu saraksti ir iekļauti divās Eiropas Savienības direktīvās – Putnu direktīvā un Biotopu direktīvā, un to aizsardzība ir obligāta visām Eiropas Savienības valstīm. No direktīvu sarakstos iekļautajām sugām un biotopiem Latvijā atrodamas un tiek aizsargātas 20 augu, 34 bezmugurkaulnieku, 29 zīdītāju, 3 rāpuļu, 11 abinieku, 13 zivju, 93 putnu sugas un 58 biotopu veidi.

Šobrīd jau ir ieviesti arī Eiropas Savienības tiesību akti, lai krasi samazinātu plastmasas maisiņu izmantošanu.

Eiropas Parlaments un Padome nesen panāca vienošanos gaisa kvalitātes tiesību aktos, kuros plānoti stingrāki noteikumi galveno piesārņojošo vielu emisiju ierobežošanai līdz 2030.gadam.

Parlaments ir izveidojis arī izmeklēšanas komiteju, lai izmeklētu skandālu ar viltotiem automašīnu emisiju mērījumiem.

Eiropas Parlamenta deputāti nesen pieņēma jaunus noteikumus sadzīves tehnikas energoefektivitātes marķējumam, kas turpmāk būs vienkāršāk saprotams visiem iedzīvotājiem.

Kā prioritāte ir noteikts arī aprites ekonomikas plāns, kurā paredzēts uzlabot ražojumu dzīves ciklu, lai tos varētu pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Deputāti strādā arī pie tiesību aktiem labākai atkritumu apsaimniekošanas sistēmai.

(Visited 26 times, 1 visits today)
(Visited 26 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *