Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Dienas aktualitāte

Valdība atbalsta grozījumus Izglītības likumā

Šonedēļ Ministru kabinets atbalstījis Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus “Izglītības likumā”. To  pieņemšana bija svarīga arī, lai apstiprinātu likumprojektu “Par valsts budžetu 2017.gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam”. Tagad, lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāapstiprina Saeimā.

Turpmāk paredzēts pastiprināt izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atbildību. Tā, darba tiesiskās attiecības varēs izbeigt ar izglītības iestādes vadītāju vai pedagogu, ja tiks konstatēts, ka viņi nav lojāli Latvijai un tās Satversmei vai arī bērniem mācību procesā tiek veidota nepareiza attieksme pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti. Tāpat būs aizliegts nodarbināt valsts, pašvaldības vai valsts augstskolas dibinātas izglītības iestādes vadītāju, ja viņa profesionālā darbība novērtēta neapmierinoši.

Grozījumi “Izglītības likumā” paredz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveides rezultātā ieviest trīs kvalitātes pakāpes iepriekšējo piecu pakāpju vietā. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī, tāpēc vienlaikus likumprojektā ietverti pārejas noteikumi jaunā regulējuma ieviešanai. Tāpat paredzēts noteikt, ka darba stāžs vairs nebūs kā obligāts kritērijs pedagogu darba samaksas noteikšanai.

Lai veicinātu mazākumtautību etniskās kultūras apguvi, attīstību un saglabāšanu, grozījumi “Izglītības likumā” paredz, ka valsts varēs papildus finansēt pedagogu darba samaksu tādās mazākumtautību izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas, pamatojoties uz divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem valstu līgumiem, un kurās skolēnu  skaits ir mazāks kā normatīvajos aktos noteiktais.

Grozījumi arī paredz noteikt, ka pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs 2017.gadā no 1.janvāra līdz 31.decembrim uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta segs 30 procentu apmērā no 2016.gadam piešķirtā valsts finansējuma. Plānots arī, ka pašvaldību internātskolu uzturēšanas izdevumus valsts finansēs līdz 2017.gada beigām.

(Visited 19 times, 1 visits today)
(Visited 19 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *