Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Dienas aktualitāte

Ministru kabinetā lemts…

Valdība 25.oktobra sēdē atbalstīja Labklājības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz minimālās mēneša darba algas palielināšanu no 370 līdz 380 eiro, kuru būs jāsāk izmaksāt no 1.janvāra.

Šāds 10 eiro minimālās darba algas pieaugums darba devējiem izmaksās 12,36 eiro, ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Valdība otrdien pēc emocionālām diskusijām tomēr nespēja vienoties par papildu finansējuma piešķiršanu augstākajai izglītībai, lai netiktu samazināts valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits.

Līdz ar to lēmuma pieņemšana tiek atlikta uz divām nedēļām.

Ministru kabinets atbalstījis likumprojektu “Grozījumi Patvēruma likumā”, kas paredz, ka personai, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, ir tiesības saņemt vienreizēju finansiālu atbalstu un pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai. Vienlaikus likumprojekts paredz, ka minētajām personām darbspējīgā vecumā pabalsta izmaksa tiek pārtraukta gadījumos, kad tās nereģistrējas  Nodarbinātības valsts aģentūrā vai nepilda bezdarbnieka pienākumus. Tādejādi pabalsta izmaksa tiks pārtraukta gadījumos, ja persona būs atstājusi Latviju.

Otrdien valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem.

Zemkopības ministrija atbalsta piešķiršanas kārtībā ir noteikusi piecas no septiņām Eiropas Komisijas piedāvātajām aktivitātēm, kuru mērķis ir dot ieguldījumu tirgus stabilizācijā un veicināt saimniecību ekonomisko ilgtspēju un par kuru īstenošanu ražotāji var saņemt atbalstu tikai par vienu aktivitāti.

Ministru kabinets apstiprinājis Ekonomikas ministrijas izstrādāto atbalsta programmu uzņēmējiem “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”, kuras mērķis ir atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, tādējādi sekmējot šo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai palielināt pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas vai pārvēršot pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā.

Vienlaikus atbalsta programma sekmēs inovāciju ieviešanu, sniedzot atbalstu sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem, kuri tehnoloģiju pārneses ceļā attīstīs jaunus vai būtiski uzlabotus produktus vai tehnoloģijas.

(Visited 40 times, 1 visits today)
(Visited 40 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *