Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Dienas aktualitāte

Pārtrauks pabalsta izmaksu bēgļiem, kuri atstājuši Latviju

Ministru kabinets atbalstījis grozījumus Patvēruma likumā, kas izstrādāts, lai pilnveidotu Latvijas patvēruma sistēmu laikā, kad personai piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss.

Grozījumi paredz, ka šādai personai ir tiesības saņemt vienreizēju finansiālu atbalstu un pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai. Vienlaikus minētajām personām darbspējīgā vecumā pabalsta izmaksa tiks pārtraukta gadījumos, kad tās nereģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā vai nepilda bezdarbnieka pienākumus. Tādejādi pabalsta izmaksa tiks pārtraukta gadījumos, ja persona būs atstājusi Latviju.

Vienreizējā finansiālā atbalsta apmērs ir līdzvērtīgs divu mēnešu uzturēšanās pabalstam, kāds paredzēts Ministru kabineta noteikumos. Šo finansiālo atbalstu piešķir un izmaksā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Vienreizējā finansiālā atbalsta noteikšana divu mēnešu uzturēšanās pabalsta apmērā tiek veikta uz pabalsta izmaksas ilguma saīsināšanas rēķina, bēglim to saīsinot no 12 uz 10 mēnešiem un personai ar alternatīvo statusu – no 9 uz 7 mēnešiem. Tādējādi kopējais finansējuma apmērs attiecībā uz pabalsta izmaksu netiek palielināts.

Labklājības ministrijas izstrādātā pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība vērsta uz to, lai bēgļi un personas ar alternatīvo statusu, uzsākot patstāvīgu dzīvi, saņemtu nepieciešamo atbalstu, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi ar Latvijas iedzīvotājiem, kā arī veicinātu sociālekonomisko iekļaušanu ar nodarbinātības starpniecību.

Uzsākot darba attiecības un turpinot pabalsta izmaksu pārbaudes termiņa laikā, tiks nodrošināts, ka personai nepastāv risks palikt bez iztikas līdzekļiem, tādējādi veicinot motivāciju atrast darbu un gūt lielākus ienākumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, likumprojekts paredz, ka pabalstu bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai darbspējīgā vecumā (no 15 gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam) piešķir un izmaksā ne ilgāk par trīs mēnešiem kopš darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšanas, ja persona strādā.

Minētais regulējums atbilst Darba likumā paredzētajam, ka, uzsākot darba attiecības, var tikt noteikts pārbaudes termiņš līdz trīs mēnešiem, kura laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš.

(Visited 16 times, 1 visits today)
(Visited 16 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *