Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Dienas aktualitāte

Ministru kabinetā nolemts…

Valdībā pieņemti noteikumi, kas ļaus uzsākt praktiskos darbus Rīgas Ziemeļu transporta koridora attīstīšanai.

Ņemot vērā tehnisko sarežģītību un īstenošanas  apjomu, tā attīstīšana tiks sadalīta trīs posmos, kuri viens otru papildina. Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir paredzēts kopējā Ziemeļu transporta koridora 1.posma īstenošanai. 2015.gada decembrī tika pabeigta Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma būvprojekta izstrāde, taču ar 2.martā, valdībā atbalstītajiem noteikumiem būs iespējams sākt praktiskos darbus.

Būvprojekts paredz, ka pirmā posma ietvaros tiks pārbūvēta esošā satiksmes infrastruktūra, kā arī no jauna uzbūvēti četri pārvadi. Tiks izbūvēta augstas caurlaidības automaģistrāle 9,5 kilometru garumā un Via Baltica tiks savienota ar Rīgas Brīvostā izvietotājiem loģistikas termināļiem.

Grozījumi apstiprināti noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos. Tie precizēti Zvejniecības likuma jaunākajām normām.

Grozījumi noteic, ka zvejniekiem zvejas atļaujā turpmāk būs norādīts ne tikai zvejas rīku skaita limits, bet arī zvejas limits, kā arī atsevišķu zivju sugu nozvejas apjoma limits, ja attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts. Turklāt zvejas žurnālu iesniegšanas laiks par iepriekšējo mēnesi ir pagarināts līdz 15. datumam (iepriekš bija 10. datums).

Apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem, paredz, ka Labklājības ministrija noteiks minimāli nepieciešamo nodarbinātības ilgumu speciālajās profesijās strādājošajiem cilvēkiem, lai šajās profesijās strādājošie varētu saņemt privātajā pensiju līmenī uzkrāto papildpensiju pirms 55 gadu vecuma sasniegšanas.

Minimālais nodarbinātības ilgums attiecīgajā profesijā būs vismaz 10 gadi.

Valdība atbalstījusi Veselības ministrijas sagatavotās izmaiņas rezidentu sadales un finansēšanas noteikumos, kas paredzētas, lai jaunos ārstus aktīvāk virzītu strādāt reģionos un valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs.

Turpmāk prioritārā kārtībā no valsts budžeta līdzekļiem finansētās rezidentūras vietās uzņem tos pretendentus, kuri noslēguši vienošanos ar ārstniecības iestādi vai pašvaldību ārpus Rīgas.

Tāpat personām, kuru apmācība rezidentūrā tiks finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, pēc rezidentūras beigšanas turpmākie trīs gadi jāstrādā iegūtajā ārstniecības specialitātē Latvijas teritorijā ārstniecības iestādē, ģimenes ārsta praksē, Veselības inspekcijā vai Slimību profilakses un kontroles centrā.

Valdība akceptējusi nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu topošajam aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centram “Mucenieki”.

Ņemot vērā topošā izmitināšanas centra “Mucenieki” valstisko nozīmīgumu un sabiedrības rezonansi, pastāv risks, ka var tikt ierosināta tiesvedība no trešo personu puses ar mērķi apturēt būvniecību. Šāda tiesvedība būvniecību var apturēt uz vairākiem gadiem.

Būvniecības likuma normas noteic, ka nacionālo interešu objekta būvniecībai izdotas būvatļaujas apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur būvniecības darbību.

(Visited 72 times, 1 visits today)
(Visited 72 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *