Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Dienas aktualitāte

Saeima 31.marta sēdes pašā sākumā pieņēma Ārlietu komisijas sagatavoto paziņojumu ar nosodījumu Ukrainas parlamenta deputātes un Gaisa spēku pilotes Nadijas Savčenko notiesāšanai Krievijā. Šādu paziņojumu atbalstīja 65 parlamentārieši, bet balsojumā atturējās 21 partijas “Saskaņa” deputāts.

Paziņojumā uzsvērts, ka Krievija, nolaupot Savčenko un nelikumīgi pārvietojot viņu pār Ukrainas robežām, kā arī ilgstoši prettiesiski aizturot, ir pārkāpusi starptautiskās saistības. Tāpat paziņojumā aicināts atbrīvot arī citus Krievijā prettiesiski aizturētos Ukrainas pilsoņus un Krievija kā ANO Drošības padomes pastāvīgā locekle rosināta rūpēties par ANO Statūtos nostiprināto principu un cilvēktiesību ievērošanu savā valstī.

Izpildot Ekonomikas Sadarbības un attīstības organizācijas sniegtās rekomendācijas, lai efektīvāk cīnītos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, Saeima ceturtdien konceptuāli atbalstīja četrus Finanšu ministrijas izstrādātus likumprojektus.

Likumprojekta anotācijā uzsvērts, ka šajā nolūkā nepieciešams palielināt sankcijas.

Kredītiestādēm piemērojamo maksimālo soda naudu plānots palielināt no 10% no iepriekšējā finanšu gada neto ienākumu summas līdz 10% no kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar pēdējiem pieejamajiem pārskatiem. Vienlaikus likumprojektā arī palielināts iespējamais maksimālās soda naudas apmērs no 142,3 tūkstošiem eiro līdz pieciem miljoniem eiro.

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā ne tikai noteiks pienākumu likumā minētajām iestādēm izstrādāt personas un valdes locekļa piemērotības novērtēšanas politiku, bet arī skaidri norādīt atbildīgo personu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā pilnvaru un pienākumu sadali un kārtību, kādā tiek nodrošināta atbildīgo personu darbības uzraudzība.

Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā paredz licencētā maksājumu vai elektroniskās naudas iestādē par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgajai personai izvirzīt augstākas prasības. Tāpat arī Kredītiestāžu likuma grozījumi izvirza augstākas prasības personai, kas atbildīga par terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi.

Savukārt ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma grozījumiem iecerēts nodrošināt iespēju komisijai veikt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku liela apjoma pārbaudes saīsinātos termiņos un jomās, kurās nepieciešamas padziļinātas zināšanas.

Plānots, ka Saeima likumprojektus skatīs 14.aprīlī.

Saeima ceturtdien nodeva Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai izskatīšanai ierosinājumu paplašināt repatrianta definīciju.

Paredzēts izslēgt paaudžu ierobežojumu, kas noteica, ka repatriēties var tikai persona, kurai viens no radiniekiem taisnā augšupejošā līnijā ir latvietis vai lībietis jeb līvs. Likuma 2.pantā frāzi “viens no vecākiem vai vecvecākiem” plānots aizstāt ar “viens no radiniekiem taisnā augšupejošā līnijā”.

Likumprojekta anotācijā norādīts, ka, nosakot tikai divas paaudzes, tiek ierobežota gados jaunu latviešu un lībiešu izcelsmes cilvēku pārcelšanās uz dzīvi Latvijā.

Saeimā pirmajā lasījumā atbalstītie grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā paredz, ka dzīvesvietu elektroniski varēs deklarēt tikai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētā dzīvojamā ēkā.

Tas nozīmē, ka elektroniski vairs nevarēs deklarēt dzīvesvietu ēkās, kas reģistrētas kā nedzīvojamas, vai nereģistrētās ēkās, piemēram, saimniecības ēkas vai mākslinieku darbnīcas.

Turpmāk personai, kas vēlas deklarētu dzīvesvietu, būs personīgi jāgriežas pašvaldībā un jāpierāda, ka dzīvo attiecīgajā īpašumā.

Izmaiņas likumā arī rosinātas, lai noteiktu, kādos gadījumos pašvaldība vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde varēs atteikt reģistrēt deklarēto dzīvesvietu.

(Visited 37 times, 1 visits today)
(Visited 37 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *