Vides ministre Segolēna Ruajāla trešdien bija parakstījusi likumdošanas aktu, kas noteica “stingru kontroli pār delfīnu reprodukciju,” bet vēlāk nolēma, ka šiem noteikumiem jābūt “radikālākiem”, paziņoja Vides ministrija. Starplaikā ministre bija uzzinājusi, ka “daži dzīvnieki tika sazāļoti” akvārijos.

Jaunie noteikumi aizliedz turēt gūstā visus vaļus, delfīnus un cūkdelfīnus, izņemot tos zobenvaļus un pudeļdeguna delfīnus, kas jau tiek turēti oficiāli atļautos akvārijos.

Dzīvnieku tiesību aktīvisti nosauca šo aizliegumu par “vēsturisku Francijas progresu”.
(L)