Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

InnoEnergy – jaunas finansējuma piesaistes iespējas Latvijas uzņēmējiem

Latvijā darbu uzsākusi starptautiskā pārstāvniecība, kuras uzdevums ir jaunu inovatīvu uzņēmumu un tehnoloģiju attīstītāju sagatavošana investīciju piesaistei InnoEnergy akseleratorā.  Akseleratora galvenie darbības virzieni ir saistīti ar investīciju veikšanu projektos, kas saistīti ar alternatīvās enerģijas risinājumiem, enerģijas uzkrāšanu, enerģijas efektivitātes uzlabošanu, viedās pilsētas un celtnes, tīrākas ogļu un gāzes tehnoloģijas, viedie elektrotīkli. Uzņēmējiem, kas jau darbojas vai vēlas īstenot biznesa ideju šajā jomā,  ir iespēja piesaistīt finansējumu no akseleratora kopējā fonda.

InnoEnergy pārstāvis Latvijā Viesturs Zeps pauž gandarījumu par iespējām, ko InnoEnergy akselerators var pavērt Latvijas uzņēmumiem un norāda: “Šāda veida investīciju programma labi papildina Latvijas inovāciju ekosistēmu,  īpaši šobrīd, kad esošā plānošanas perioda Riska kapitāla instrumenti vēl nav pieejami. Plašais iniciatīvu loks, kas pieejams InnoEnergy sistēmā, dod iespēju ikvienam projektam piemērot visprecīzākos investīciju un attīstības instrumentus atkarībā no to gatavības stadijas, tehnoloģiju ietilpības un specifikas, kā arī resursu nepieciešamības.”

Šobrīd Latvijā InnoEnergy strādā ar aptuveni 10 projektiem, kas tiek gatavoti pirmajiem investīciju raundiem, savukārt Latvijas uzņēmums  Hygen, kas komercializē dabasgāzes kompresēšanas iekārtas, lai nodrošinātu alternatīvu degvielu transporta līdzekļiem,  jau ir saņēmis investīcijas inovācijas projektu īstenošanai vairāk kā 2,0 miljonu EUR apmērā.

InnoEnergy akseleratora partnerorganizācija Latvijā ir Attīstības projektu institūts un riska kapitāla fonds ExpansionCapital. Kā norāda ExpansionCapital valdes loceklis Zigmārs Reklaitis, iesaistīšanās šāda līmeņa starptautiskā organizācijā nodrošina piekļuvi milzīgam apjomam reālās tirgus informācijas, kā arī sniedz iespēju vērtēt jebkuru investīciju projektu kontekstā ar esošajām tirgus vajadzībām. Sadarbība ir arī nozīmīgs pienesums ExpansionCapital investīcijām, jo fonds var stimulēt tajā esošo uzņēmumu piekļuvi jauniem tirgiem, pētniecības organizācijām un sadarbības partneriem.

(L)

(Visited 27 times, 1 visits today)
(Visited 27 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *