Latvijas Universitātes (LU) profesore Žaneta Ozoliņa sacīja, ka visticamāk ES tālāk attīstīsies kā vairāku ātrumu Eiropa. Profesore diskusijā pauda bažas par to, vai ES vadītāju pārliecība par pārmaiņu nepieciešamību ir pietiekami nopietna, mudinot tās valstis, kas vēlas būt pirmā ātruma Eiropā, “paduļķot ES līderu ieaijājošo toni”. Tāpat viņa pauda bažas par to, ka pārmaiņas varētu tikt īstenotas līdzšinējā birokrātiskajā stilā.

Pirmais no pieciem piedāvātajiem scenārijiem Eiropai līdz 2025. gadam paredz iesāktā turpināšanu. Ārlietu ministrs sacīja, ka šī scenārija pozitīvais aspekts ir prognozējamība. Vienlaikus tas nozīmē, ka ES neanalizētu un nemācītos no “Brexit”, un turpinātu pastāvēt plaisa starp iedzīvotājiem un institūcijām.

(L)