Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

LDDK uztur spēkā prasību samazināt darbaspēka nodokļus

  1. jūnijā Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē vēlreiz apliecināja, ka uztur spēkā savu prasību – turpināt diskusiju par darbaspēka nodokļu samazināšanu.

LDDK atzīmē, ka vairāki NTSP sēdē pieņemtie lēmumi liecina par veiksmīgāku dialogu ar valdību nekā iepriekš. LDDK pozitīvi vērtē sēdē panākto atbalstu NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomē atbalstītajiem priekšlikumiem par iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atvieglojumiem koplīgumos paredzētajai sociālajai garantijai – ēdināšanai. LDDK aicina atvieglojumus piemērot no 2017. gada.

Tāpat kā solis uz priekšu uzņēmēju viedokļa uzklausīšanā jāvērtē atbalsts uzņēmēju izstrādātājiem priekšlikumiem ēnu ekonomikas ierobežošanai, tajā skaitā taksometru nozares regulējumam. Priekšlikums paredz ieviest fiksētu patentmaksu par automašīnu un iekļaut šo regulējumu 2017. gada budžeta paketē, kā arī paplašināt reversā PVN piemērošanu.

Sociālie partneri vienojās arī par nepieciešamo valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu – veikt visaptverošu valsts budžeta bāzes revīziju, kā arī identificēt prioritātes, kurām tiešām ir nepieciešams papildu finansējums.

LDDK arī iepazīstināja sociālos partnerus – valdību un arodbiedrības – ar 2016. gada 16. jūnija ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības aizsardzības un patērētāju tiesību padomes pieņemtajiem secinājumiem par sociālo dialogu “Jauns sākums spēcīgam sociālajam dialogam”. Šis dokuments īpaši uzsver nepieciešamību nodrošināt sociālo partneru savlaicīgu un jēgpilnu iesaisti ekonomikas pārvaldības struktūrās nacionālajā līmenī, reformu politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī Eiropas Semestra ietvaros iesaistīt tos valstu specifisko rekomendāciju sekmīgā ieviešanā.

“Sociālā dialoga atjaunošana ar valdību, jo sevišķi nodokļu politikas jautājumos, ir viena no LDDK darbības prioritātēm 2016. gadā, tāpēc mums ir īpaši svarīgi nodrošināt sociālā dialoga mehānisma – NTSP un tās apakšpadomju pilnvērtīgu darbību, iesaistoties sociāli ekonomisko procesu pārvaldībā Latvijā,” uzsver LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs.

(Visited 16 times, 1 visits today)
(Visited 16 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *