Ēdināšanai un transporta izdevumu segšanai paredzētu naudas summu 28,46 eiro apmērā atlīdzina no Eiropas Savienības politikas instrumentu programmām vai citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

Šobrīd naudas izmaksā konstatētas vairākas problēmas, proti, naudas izmaksā bankomātos nav iespējams izņemt naudas summu ar centiem. Tāpat esošā naudas summas izmaksas kārtība apgrūtina atlikumu uzskaiti un uzglabāšanu.

Tas kopumā apgrūtina Valsts robežsardzes uzdevumu izpildi, radot papildu slogu, organizējot piespiedu izraidīšanu. Lai veicinātu piespiedu izraidīšanas procedūras ātru organizēšanu un naudas summas izmaksu, ņemot vērā arī pieaugušo piespiedu kārtā izraidāmo ārzemnieku skaitu, ir lietderīgi izmaksājamās naudas apmēru noapaļot un noteikt 30 eiro apmērā.

(L)