Profesore Skaidrīte Lasmane pieder pie ētikas un komunikācijas ētikas pētījumu virziena un šo tēmu iekļaušanas universitātes curriculum iedibinātājiem un celmlaužiem Latvijā. Spēcīgas ētikas pētījumu skolas LU izveide ir viņas vairāku gadu desmita darba rezultāts, kuram ir būtiska loma ne tikai sociālo un humanitāro zinātņu akadēmiskajā vidē, bet arī Latvijas demokrātiskās sabiedrības veidošanā un tai atbilstīgu vērtību iedibināšanā pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas.

Lasmane ir ētikas jomas pētījumu līdere un autoritatīvākā eksperte Latvijā. Pateicoties viņas intelektam, enerģijai un neatlaidībai, ētikas un komunikācijas ētikas jautājumi patstāvīgi ir gan Latvijas zinātnes, gan mediju un kultūras dzīves dienaskārtībā, uzsver universitātē.

Profesore Skaidrīte Lasmane vairāk nekā 50 gadus ir docējusi studiju kursus ētikā, komunikācijas ētikā, kultūras teorijā un filozofijā, lasījusi lekcijas par akadēmisko ētiku, pētījumu metodoloģiju un citiem jautājumiem LU Vēstures un filozofijas fakultātē un Sociālo zinātņu fakultātē. Ētikai veltītie studiju kursi pasniegti arī universitātes citu fakultāšu studentiem. Tādējādi viņas intelektuālais pienesums, akadēmiskā stāja un kritiskās domāšanas ierosmes ir ietekmējušas ļoti lielu skaitu LU visa līmeņa programmu absolventu un studentu.

Lasmane ir autore daudziem nozīmīgiem pētījumiem ētikā un filozofijā. Vispirms jau jāmin viņas zinātniskās monogrāfijas “Rietumeiropas ētika no Sokrata līdz postmodernismam” (1998), “20. gadsimta ētikas pavērsieni” (2004) un “Komunikācijas ētika” (2012). Kopā ar kolēģiem Augustu Miltu un Andri Rubeni tapusi mācībgrāmata “Ētika” (1989), kas iemantojusi lielu atzinību un piedzīvojusi vairākus atkārtotus izdevumus un no kuras zinības ir guvuši daudzi studenti.

(L)