Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

LU un RTU veido kopīgu bakalaura studiju programmu ‘Nanoinženierija’

Latvijas Universitātē (LU) un Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) top kopīga profesionālā bakalaura studiju programma “Nanoinženierija”, kurā studentu uzņemšana plānota 2018. gadā.

Kā informēja LU, studiju programma “Nanoinženierija” tiek veidota kā starpaugstskolu studiju programma ar mērķi apvienot labākos Latvijas resursus nanotehnoloģiju jomā, lai izveidotu starptautiski atzītu un konkurētspējīgu studiju programmu jomā, kura šobrīd Latvijā bakalaura līmenī netiek īstenota nevienā citā Latvijas augstskolā. Kopīgo starpnozaru profesionālo bakalaura programmu “Nanoinženierija” LU plāno īstenot Fizikas un matemātikas fakultāte, bet RTU – Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte.

Nanotehnoloģiju jēdziens pats par sevi paredz studiju programmai starpnozaru raksturu, tādēļ studiju programmā studenti apgūs teorētiskos pamatkursus fizikā, ķīmijā, matemātikā, vispārīgajās inženierzinātnēs, studenti apgūst uzņēmējdarbības pamatus. Uz šīs bāzes tiks apgūtas ar nanotehnoloģijām saistītās zināšanas un prasmes, teorētisko zināšanu apguvi saistot ar atbilstošo prasmju apguvi laboratorijās un mācību prakšu laikā.

(L)

(Visited 13 times, 1 visits today)
(Visited 13 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *