Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Migrācijas pārvaldība un finansējums drošākai Eiropai – atbalsts dalībvalstīm 2,4 miljardu eiro apmērā

Augustā Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 23 daudzgadu valsts programmas, ko finansēs no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un Iekšējās drošības fonda (IDF). Apstiprinātajām programmām paredzētais kopējais finansējums laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam ir aptuveni 2,4 miljardi eiro. Tagad naudas līdzekļi varēs nonākt tajās dalībvalstīs, kuras pirmās skar šī problēma, piemēram, Grieķijā un Itālijā, kā arī arī citās ES dalībvalstīs, kas saskaras ar lielām migrantu plūsmām. Komisija ir intensīvi strādājusi ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka ES līdzekļi ir pieejami nekavējoties. 22 valsts programmas tika apstiprinātas jau martā, un vēl 13 programmas apstiprinās šā gada laikā.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls sacīja: “Mūsdienās dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētām problēmām migrācijas un drošības jomā, un Komisija rīkojas saskaņā ar solidaritātes principu. Izmantojot Eiropas darba kārtību migrācijas un drošības jomā, Komisija veic vērienīgus pasākumus, lai uzlabotu migrācijas pārvaldību, veicinātu sadarbību un padarītu Eiropu par drošāku vidi, kurā mūsu iedzīvotājus neapdraud organizētā noziedzība un terorisms. Komisijas apstiprinātajās valsts programmās ir sniegta būtiska finansiāla palīdzība dalībvalstīm, lai risinātu šīs problēmas. Mēs esam apņēmības pilni arī turpmāk īstenot solidaritāti praksē.”

Finansējums no AMIF ir vērsts uz to, lai atbalstītu valstu centienus uzlabot uzņemšanas spējas, nodrošinātu patvēruma procedūru atbilstību Savienības standartiem, migrantu integrāciju vietējā un reģionālā līmenī un palielinātu atgriešanas programmu efektivitāti. Finansējums no IDF papildina valstu centienus uzlabot dalībvalstu robežu pārvaldību un uzraudzību (jo īpaši izmantojot modernas tehnoloģijas). IDF finansējumu izmanto arī pārrobežu sadarbībai tiesībaizsardzības jomā, un tas stiprina dalībvalstu spējas efektīvi pārvaldīt riskus, kas apdraud drošību, piemēram, terorismu un vardarbīgu radikalizāciju, narkotiku tirdzniecību, kibernoziedzību, cilvēku tirdzniecību un citus organizētās noziedzības veidus.

Papildus pamata piešķīrumam (skatīt x. pielikumu) lielākajā daļā valsts programmu ir iekļauti papildu līdzekļi konkrētu transnacionālu darbību īstenošanai. Šīs darbības var ietvert kopīgus atgriešanas un reintegrācijas projektus AMIF ietvaros vai konsulārās sadarbības izveidi IDF ietvaros. Papildu finansējums IDF ietvaros tiks izmantots arī liela mēroga iekārtu iegādei, kuras nodosFrontex rīcībā. Šie resursi būs pieejami kopīgām operācijām, kad vien vajadzīgs. Turklāt ar AMIFstarpniecību gandrīz 37 miljoni eiro tiks piešķirti programmām Savienības Pārvietošanas programmas atbalstam laikposmam no 2014. līdz 2015. gadam.

Komisija strādā pie tā, lai pārējās valsts programmas tiktu ātri apstiprinātas. AMIF un IDF, kuru kopējais budžets laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir gandrīz 7 miljardi eiro, ir galvenie ES finanšu instrumenti, lai ieguldītu atvērtā un drošā Eiropā.

Šomēnes Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 23 daudzgadu valsts programmas, ko finansēs no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un Iekšējās drošības fonda (IDF). Apstiprinātajām programmām paredzētais kopējais finansējums laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam ir aptuveni 2,4 miljardi eiro. Tagad naudas līdzekļi varēs nonākt tajās dalībvalstīs, kuras pirmās skar šī problēma, piemēram, Grieķijā un Itālijā, kā arī arī citās ES dalībvalstīs, kas saskaras ar lielām migrantu plūsmām. Komisija ir intensīvi strādājusi ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka ES līdzekļi ir pieejami nekavējoties. 22 valsts programmas tika apstiprinātas jau martā, un vēl 13 programmas apstiprinās šā gada laikā.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls sacīja: “Mūsdienās dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētām problēmām migrācijas un drošības jomā, un Komisija rīkojas saskaņā ar solidaritātes principu. Izmantojot Eiropas darba kārtību migrācijas un drošības jomā, Komisija veic vērienīgus pasākumus, lai uzlabotu migrācijas pārvaldību, veicinātu sadarbību un padarītu Eiropu par drošāku vidi, kurā mūsu iedzīvotājus neapdraud organizētā noziedzība un terorisms. Komisijas apstiprinātajās valsts programmās ir sniegta būtiska finansiāla palīdzība dalībvalstīm, lai risinātu šīs problēmas. Mēs esam apņēmības pilni arī turpmāk īstenot solidaritāti praksē.”

Finansējums no AMIF ir vērsts uz to, lai atbalstītu valstu centienus uzlabot uzņemšanas spējas, nodrošinātu patvēruma procedūru atbilstību Savienības standartiem, migrantu integrāciju vietējā un reģionālā līmenī un palielinātu atgriešanas programmu efektivitāti. Finansējums no IDF papildina valstu centienus uzlabot dalībvalstu robežu pārvaldību un uzraudzību (jo īpaši izmantojot modernas tehnoloģijas). IDF finansējumu izmanto arī pārrobežu sadarbībai tiesībaizsardzības jomā, un tas stiprina dalībvalstu spējas efektīvi pārvaldīt riskus, kas apdraud drošību, piemēram, terorismu un vardarbīgu radikalizāciju, narkotiku tirdzniecību, kibernoziedzību, cilvēku tirdzniecību un citus organizētās noziedzības veidus.

Papildus pamata piešķīrumam (skatīt pielikumu) lielākajā daļā valsts programmu ir iekļauti papildu līdzekļi konkrētu transnacionālu darbību īstenošanai. Šīs darbības var ietvert kopīgus atgriešanas un reintegrācijas projektus AMIF ietvaros vai konsulārās sadarbības izveidi IDF ietvaros. Papildu finansējums IDF ietvaros tiks izmantots arī liela mēroga iekārtu iegādei, kuras nodos Frontex rīcībā. Šie resursi būs pieejami kopīgām operācijām, kad vien vajadzīgs. Turklāt ar AMIF starpniecību gandrīz 37 miljoni eiro tiks piešķirti programmām Savienības Pārvietošanas programmas atbalstam laikposmam no 2014. līdz 2015. gadam.

Komisija strādā pie tā, lai pārējās valsts programmas tiktu ātri apstiprinātas. AMIF un IDF, kuru kopējais budžets laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir gandrīz 7 miljardi eiro, ir galvenie ES finanšu instrumenti, lai ieguldītu atvērtā un drošā Eiropā.

(Teksts: Eiropas Komisija)(L)

(Visited 51 times, 1 visits today)
(Visited 51 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *