Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Ministru kabinetā lemts…

Šonedēļ, izskatot plašu dienas kārtību, valdība ir pieņēmusi Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas pārskatu Saeimai par Latvijas nacionālo drošību, kur analizēta ārējās un iekšējās vides ietekme uz Latvijas nacionālo drošību, Latvijas vieta un loma starptautiskajā drošības sistēmā, kā arī identificēti atbildīgo institūciju veiktie pasākumi nacionālās drošības stiprināšanai. Pārskatā atklāts, ka šobrīd nepastāv tieši nozīmīgi draudi Latvijas drošībai, taču gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski pastāv apdraudējumi, kuru savlaicīga identificēšana un novēršana ir svarīga nacionālās drošības un stabilitātes garantēšanai. Kopumā atbildīgie dienesti un institūcijas aktīvi veic darbības, kas vērstas uz šo risku novēršanu, apzinoties, ka valsts aizsardzība un iekšējā drošība un stabilitāte ir arī Latvijas 2016.gada budžeta prioritātes.

Valdība akceptējusi Veselības ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz aizliegt smēķēt transportlīdzekļu salonos un kabīnēs, kā arī ārstniecības un sociālās aprūpes iestāžu iekštelpās. Šāds aizliegums noteikts likumprojektā “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums”, lai pastiprinātu sabiedrības atbildību par līdzcilvēku veselību.

Apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka no nākamā gada 1.janvāra no valsts budžeta līdzekļiem tiks nodrošināta 100% medikamentu apmaksa valsts kompensējamām zālēm C hepatīta ārstēšanai līdzšinējo 75% vietā. Tāpat no 1.janvāra tiks uzsākta HIV/AIDS pacientu ārstēšana agrākā slimības stadijā, atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām. Ministru kabineta sēdē atbalstīts Veselības ministrijas rīkojuma projekts, kas paredz piešķirt 3 miljonus eiro Nacionālajam veselības dienestam, lai nodrošinātu ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju par 2015.gada decembri.

Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos noteikumus, kas noteiks kārtību Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvei ar mērķi paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. Laikā no 2016. līdz 2022.gadam, ieviešot Eiropas Savienības fondu projektu, plānots apmācīt tiesu sistēmas un tiesu sistēmai piederīgos darbiniekus, tiesnešus, tiesu darbiniekus, tiesu ekspertus, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbiniekus un politikas veidotājus.

Ministru kabinetā atbalstīts Ekonomikas ministrijas priekšlikums piešķirt papildu finansējumu mikroaizdevumu un starta aizdevumu pieejamībai komersantiem, vienlaikus pagarinot programmas darbības termiņu. Papildu finansējums piešķirts 4,3 miljonu eiro apmērā. Tas nodrošinās, ka arī turpmāk komersantiem būs pieejami mikroaizdevumi un starta aizdevumi, kā arī tiks nodrošināti atviegloti nosacījumi procentu likmju maksājumiem.

Šonedēļ ir apstiprināti Ekonomikas ministrijas sagatavotie grozījumi Aizsargjoslu likumā, kas precizē automobiļu gāzes uzpildes staciju ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu noteikšanu, kā arī aizsargjoslās pieļaujamās darbības. Lai novērstu likuma dažādās interpretācijas iespējas, likumprojekts paredz ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām noteikt aizsargjoslu 25 metru attālumā.

Un vēl… Šonedēļ Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 126 personas, tajā skaitā, 3 nepilngadīgas personas, kuras naturalizējušās kopā ar vecākiem.

 

Uldis Štokmanis – 1.biznesa radio

(13:07, atkārtojums 16:07, 19:20, 22:20)

(G)

(Visited 141 times, 1 visits today)
(Visited 141 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *