Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Ministru kabinets lēmis…

Pēc otrdienas valdības sēdes Ministru prezidente Laimdota Straujuma, komentējot lēmumu par Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” akcionāru līgumu, žurnālistiem strikti paziņoja:

“Varu apliecināt, ka šobrīd akcionāru līgumā ir iekļauts jauns aizliegums iegādāties, īrēt un izmantot militāri rūpnieciskā kompleksa produkciju.”

Tas attiecas arī uz militāri rūpnieciskā kompleksa produkciju valstīs, pret kurām ir vērstas Eiropas Savienības sankcijas.

Pēc tam “airBaltic” valdes priekšsēdētājs Martins Gauss žurnālistiem apliecināja, ka tādējādi aviokompānija nevarēs iegādāties arī Krievijā ražotas lidmašīnas “Sukhoi Superjet”.

Līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu šī gada sākumā mājsaimniecībām elektroenerģija vairs netiek subsidēta. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka elektrība ir pieejama arī mājsaimniecībām, kurām ir zemi ienākumi. Ministru kabinets  apstiprināja kārtību, kādā turpmāk tiks sniegts aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums un atbildīgās institūcijas sniegs informāciju par aizsargātā lietotāja statusu. Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktas vairākas mērķgrupas, kurām šajā sakarā ir piešķirts aizsargāta lietotāja statuss: trūcīga vai maznodrošināta ģimene vai persona; daudzbērnu ģimene vai ģimene vai arī persona, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti un persona ar 1.invaliditātes grupu.

Ministru kabinets atbalstīja grozījumus likumā “Par pašvaldībām” un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas dod pašvaldībām tiesības noteikt aizliegumu atrasties uz tās administratīvajā teritorijā esošās iekšzemes publiskās ūdenstilpes vai tai pieguļošās jūras piekrastes ūdenstilpes ledus, izvērtējot iespējamos personas dzīvības un veselības apdraudējums, cilvēku pulcēšanās intensitāti, laikapstākļus un meteoroloģiskās prognozes, kā arī iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta. Par aizlieguma pārkāpšanu varēs izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 70 eiro.

Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts ziņojums “Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”. Valdība akceptēja Kultūras ministrijas rosināto variantu, kurš paredz noteikt par administrētāju jaunveidojamam nevalstisko organizāciju fondam Sabiedrības integrācijas fondu.

Šāda fonda veidošana ir svarīga, lai cita starpā arī veicinātu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ļaujot biedrībām un nodibinājumiem virzīt un pilnveidot demokrātijas procesus visos publiskās pārvaldes līmeņos, tādējādi ļaujot sabiedrībai jau laikus līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālos jautājumos.

Ministru kabinets apstiprinājis Ekonomikas ministrijas izstrādātu jaunu valsts atbalsta programmu, kuras ietvaros mikrouzņēmumi, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi varēs saņemt atbalstu starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai un ārējo tirgu apgūšanai.

Atbalsts būs pieejams dalībai nozaru nacionālajos stendos, tirdzniecības misijās, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs, starptautiskajās izstādēs ārvalstīs ar individuālo stendu un individuāli izvēlētajās konferencēs un semināros ārvalstīs, sedzot arī ceļa (transporta) izdevumus uz iepriekš minētajiem pasākumiem.

 

Uldis Štokmanis – 1.biznesa radio

(13:07, atkārtojums 16:07, 19:20, 22:30)

(G)

 

(Visited 87 times, 1 visits today)
(Visited 87 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *