Pašlaik Kārtības rullis nosaka – ja Saeima piekrīt kriminālvajāšanas sākšanai pret deputātu, viņš zaudē tiesības piedalīties Saeimas, komisiju, kā arī citu to institūciju sēdēs, kurās parlaments viņu ievēlējis vai apstiprinājis. Šāds liegums ir spēkā līdz kriminālvajāšanas izbeigšanai vai līdz brīdim, kad stājās spēkā notiesājošs spriedums.

Deputāts, kas notiesāts par noziedzīgo nodarījumu, zaudē parlamentārieša mandātu.

(L)