Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Noteiks jaunu pienākumu degvielas tirgotājiem biodegvielas patēriņa veicināšanai

Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, ko rada transports, Eiropas Savienības dalībvalstis apņēmušās nodrošināt, ka no atjaunojamajiem energoresursiem (AER) saražotas enerģijas īpatsvars transportā 2020. gadā ir vismaz 10% no enerģijas galapatēriņa transporta sektorā (AER 10% mērķis).

 

Lai veicinātu AER izmantošanu transporta sektorā Latvijā no 2009. gada 1. oktobra ir ieviesta prasība nodrošināt 5% biodegvielas piejaukumu benzīnam un dīzeļdegvielai. Tomēr šī prasība nav attiecināma uz dīzeļdegvielu, kuru izmanto arktiskos un bargos ziemas apstākļos, jūras transporta flotes kuģu dzinējos un aviācijas transporta dzinējos. Tā kā spēkā esošais normatīvais regulējums neierobežo arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamas dīzeļdegvielas tirdzniecības periodu, degvielas tirgotāji arī vasaras periodā ir izvēlējušies tirgot arktiskiem un bargiem ziemas apstākļiem paredzētu dīzeļdegvielu.

 

2016. gadā kopumā realizētas 78 tūkst. tonnas dīzeļdegvielas ar biodegvielas piejaukumu, kas ir gandrīz par 80% mazāk nekā 2015. gadā, kad tika realizētas 346 tūkst. tonnas dīzeļdegvielas ar biodegvielas piejaukumu.

 

Līdz ar to izveidojusies situācija, ka Latvijā faktiskais patērētās biodegvielas apjoms samazinās, un tas nozīmē, ka, neveicot izmaiņas likumdošanā, pastāv risks, ka Latvija līdz 2020. gadam nesasniegs AER 10% mērķi. Jaunākie statistikas dati liecina, ka no AER saražotas enerģijas īpatsvars transporta galapatēriņā 2015. gadā bija 3,9% (salīdzinājumam 2014. gadā AER īpatsvars bija 4,08%), no kuriem biodegviela veidoja 2,3%, savukārt elektroenerģija – 1,6%.

 

Ministru kabineta 4. jūlija sēdē tika izskatīts Ekonomikas ministrijas sagatavotais konceptuālais ziņojums “Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā”, kurā analizēti risinājumi AER 10% mērķa sasniegšanai un normatīvās bāzes sakārtošanai.

 

Ņemot vērā izveidojušos situāciju, Ministru Kabineta lēma, ka jau tuvākajā laikā tiks veikti grozījumi vairākos Ministru Kabineta noteikumos, lai nodrošinātu, ka no 2018. gada periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim gan mērena klimata, gan arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamu dīzeļdegvielu drīkst tirgot tikai, pievienojot biodegvielu vismaz 4,5 – 5% apjomā.

Informācija iegūta Ekonomikas ministrijā.

(Visited 12 times, 1 visits today)
(Visited 12 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *