Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

PIEREDZES STĀSTS. Par Latvijas dabas liegumu nezināšanu jāmaksā sods

Ar sūdzību par Dabas aizsardzības pārvaldes sodu piemērošanas praksi par automašīnas novietošanu īpaši aizsargājamās teritorijās 1.Biznesa radio redakcijā vērsās Jānis Eglītis. Viņš norāda, ka, pašam nezinot, novietojis automašīnu dabas liegumā “Vidzemes akmeņainā jūrmala” un par to saņēmis sodu, lai gan konkrētajā vietā neesot bijušas izvietotas ceļa zīmes, kas aizliegtu konkrētajā teritorijā iebraukt.

Jānis: „Vasarā ar ģimeni braucām uz Tūju. Iepriekš no draugiem bijām dzirdējuši, ka tur esot ļoti forši. Pa to ceļu braucot gar jūru pašā galā esot Valsts mežu bezmaksas stāvvieta, esot arī maksas stāvvietas, bet diezgan padārgi esot tur stāvēt. Valsts stāvvieta esot liela un droši varot tur apstāties.

Pienāca atvaļinājumu laiks, aizbraucām uz turieni, karsta diena, Valsts stāvvieta, protams, bija pārpildīta. Situācija bija tāda, ka uz ceļa pat mašīnas viena otrai nevarēja pabraukt garām. Tas viss notika pie Tūjas pludmales. Tur tāds šaurs meža ceļš, ka viena mašīna tur var tikai pabraukt. Protams, ka cilvēki grib tikt uz jūru un no jūras, mašīnām ir kaut kā jāizmainās un arī kaut kur jāstāv. Mašīnas arī tāpat noliktas, kur nu kurā. Mēs arī aizbraucām līdz galam, tur bija “ķieģelis” un braucām atpakaļ. Skatāmies  – ceļmalā stāv mašīnas. Tur tāds aizaudzis ar zāli, nevienas aizlieguma zīmes nav.  Mēs savu auto arī tur nolikām.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(Foto: vieta, kur Jānis atstājis mašīnu)

Kad Jānis atgriezies vietā, kur atstājis auto, konstatējis, ka viņam izrakstīta 40 eiro soda kvīts un norādīts, ka, ja vēlas pārsūdzēt sodu, jāgriežas Dabas aizsardzības pārvaldē Siguldā.

“Aizbraucu uz turieni, uzrakstu sūdzību un, protams, to pašu sodu arī atstāj. Jo, izrādās, ka pirms braucu uz jūrmalu, vajadzējis izlasīt par to vietu, vai tur nav nekādas īpašās aizsargājamās vietas. Es rīkojos kā šoferis. Es braucu pa ceļu, redzu, ka nekādas aizlieguma zīmes nav, kas aizliegtu apstāties vai stāvēt. Es mašīnu noliku tā, lai es pārējiem netraucēju un dodos tur, kur man vajag.”

Vīrietis spriež, ka, ja tajā vietā esot kāda aizsargājama teritorija, tad tur vajadzētu būt ceļa zīmēm. Bet vienīgā zīme – informatīvs stends, uz kura norādīts, ka automašīnas drīkst atstāt tikai tam paredzētās vietās, atradies stāvlaukumā.  Ņemot vērā, ka stāvlaukums bijis pārpildīts un tajā iebraukt nav bijis iespējams, viņš informatīvo stendu neesot pamanījis.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(Foto: Uz informatīvā stenda par dabas liegumu “Vidzemes akmeņainā jūrmala” vēstīts, ka autamašīnas drīkst novietot tikai tam speciāli paredzētajās vietās un ne tuvāk par 20 m no krasta kraujas)

Vīrietis pauž izbrīnu par šādu sodu uzlikšanas praksi, kā arī izsaka aizdomas, ka attiecīgās institūcijas tīšuprāt, izmantojot cilvēku nezināšanu, pilda savu budžetu.

“Visas brīvdienas bija sabojātas. Man kā parastam strādniekam tā alga jau tā nav liela un es aizbraucu uz jūrmalu savā paša valstī, esmu Latvijas pilsonis un man vēl uzliek sodu par to, ka es vienkārši nezinot likumus. Tad varbūt autoskolā ir jāmāca to, ka nevienā Latvijas jūrmalā nevienā meža ceļa malā nevar apstāties?!”

Lai apliecinātu sava stāsta patiesību, Jānis mums atsūtīja pāris dienas pēc notikušā uzņemtas fotogrāfijas, kurās redzams, ka konkrētā vietā ceļa zīmju par stāvēšanas aizliegumu nav.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vai tiešām tikai informatīvs stends par dabas liegumu var kalpot par vienīgo aizliegumu apstāties konkrētajā teritorijā?  Vai turpmāk ikvienam no mums, lai neiekultos nepatikšanās, būs jāņem rokās uzziņu literatūra un jāpgūst visas aizsargājamās teritorijas mūsu valstī? Kas sakāms atbildīgajām institūcijām?

Vērsāmies Salacgrīvas novada pašvaldībā, kas ir atbildīga par zīmju izvietošanu Tūjā. Uz mūsu jautājumiem izsmeļoši atbildēja Salacgrīvas novada kārtībnieks Didzis Žibals.

Viņš stāsta, ka informēšanai par stāvēšanas aizliegumu dabas liegumā ”Vidzemes akmeņainā jūrmala” esot pieejams jau minētais informatīvais stends, uz kura norādīts, kur stāvēt nedrīkst. Taču tas neesot vienīgais veids, kā cilvēki tiek informēti par stāvēšanas aizliegumu. Ceļu malās tiekot novietotas arī īpašas zīmes.

„Ir izgatavotas speciālas planšetes (apmēram A3 formātā) ar uzrakstu „Zaļā Latvija” un ar sarkanu svītru pārsvītrotu automašīnu, kas nozīmē, ka iebraukt aizliegts. Šādas zīmes tiek izvietotas vietās, kurās ir lielākā bīstamība, ka autamašīnas var tikt novietotas.”

Pašvaldības pārstāvis, iepazinies ar iesūtītajām fotogrāfijām, atpazīst vietu, kurā mūsu radio klausītājam uzlikts sods. Viņš atzīst, ka šajā vietā papildus informatīvajam stendam esot bijušas novietotas jau minētās zīmes par iebraukšanas aizliegumu. Taču ņemot vērā, ka zīmes neesot bijušas izturīgas, tās regulāri cietušas no huligānu uzbrukumiem.

„Tajā vietā vasaras sākumā bija uzstādītas divas informatīvās zīmes. No sākuma viņas bija, pēc tam viņas vienkārši bija vai nu grāvī vai krūmos iemestas. Ja bija nagla un āmurs līdzi, tad piesitām, bet beigās tās zīmes bija sabojātas un pielikt nevarēja.”

Speciālists gan nevar apgalvot vai konkrētajā datumā, kad uzlikts sods, zīmes atradušās tām paredzētajās vietās. Taču skaidrs ir viens – iedzīvotāji ir jāinformē. Tāpēc Salacgrīvas novada pašvaldība kopā ar Tūrisma informācijas centru saskaitījusi, cik zīmes ir nepieciešamas, lai nākamgad gan pašmāju ekskursantiem, gan tūristiem no ārvalstīm būtu skaidrs, kur automašīnas drīkst novietot, bet kur  – nē.

Katrā gadījumā mēs saprotam, ka visas vietas mēs nevaram nosegt ar ceļa zīmēm (katrā nobrauktuvē, kur var piebraukt pie jūras klāt), bet mēs šogad centāmies izbraukāt visu no Ainažiem līdz Duntei, mums ir sarakstīts, cik ceļa zīmju mums vajag. Budžetu plānojot, mēs ieplānosim, ka būs vajadzīgas tik un tik zīmes un uzstādīsim, lai maksimāli cilvēkus informētu.”

Taču vai cilvēkiem ir jāmaksā sods arī gadījumā, ja ceļa zīmes ir bijušas norautas? Un kā viss ir norisinājies konkrētajā gadījumā?  Vērsāmies Dabas aizsardzības pārvaldē Siguldā. Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja Inese Pabērza uz mūsu garo problēmas izklāstu atbildēja pavisam lakoniski, e-pasta vēstulē:

„Noskaidroju, ka kungs jau lēmumu ir pārsūdzējis un arī tiesa atzinusi, ka Pārvalde rīkojusies likumīgi, jo autovadītājs atradies ne vien kāpu aizsargjoslā, bet dabas liegumā un zīmes, kas apliecina šo teritoriju robežas ir izvietotas korekti.”  

Diemžēl, iestādes sabiedrisko attiecību speciāliste plašākus skaidrojumus sniegt izvairījās.

Lai noskaidrotu, vai ierēdnis var uzlikt sodu arī tad, ja konkrētajā vietā par aizliegumu novietot automašīnas vēsta tikai informatīvais stends, sazinājāmies ar vecāko valsts vides inspektoru Aleksandru Saviču. Viņš apgalvo, ka tik tiešām – lai Dabas aizsardzības pārstāvis uzliktu sodu, pietiek vien ar informatīvo stendu par dabas liegumu. Ceļa zīmes attiecoties tikai uz ceļiem, bet informatīvā stenda informācija – uz visu apkārtni.

Tātad Dabas aizsardzības pārvalde ir rīkojusies likuma burta ietvaros, pat ja ceļa zīmes nav bijušas uzstādītas. Tomēr skaidrs ir viens – jebkurai zīmēm jābūt pamanāmai. Tāpēc tēma diskusijai paliek atklāta.  Vienīgā cerība, ka Salacgrīvas novada pašvaldība īstenos savu solījumu dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” teritorijā izvietot pietiekami daudz un labi pamanāmas zīmes ceļa malās, lai turpmāk no līdzīgiem pārpratumiem izvairītos. Tas gan nemazina jau sodīto šoferu sarūgtinājumu par negribot pieļauto pārkāpumu.

J121107_varna

Dabas aizsardzības pārvalde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kuras mērķis ir sekmēt vienotas dabas aizsardzības politikas realizēšanu Latvijā, veicot efektīvu Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Dabas aizsardzības pārvalde ar Ministru Kabineta rīkojumu tika izveidota 2002.gada 1.maijā. Iestādes galvenais birojs atrodas Siguldā, Baznīcas ielā 7.

 

Cienījamie radio klausītāji un portāla lasītāji, ja Jūs esat saskāries ar negodprātīgu rīcību, rakstiet savus stāstus uz sudziba@1br.lv. Ja Jūsu rūpe būs aktuāla, mēs to izmeklēsim ēterā.

 

Gita Gžibovska, 1. Biznesa radio

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 167 times, 1 visits today)
(Visited 167 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *