Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Stingrāks likums cīņai pret naudas atmazgāšanu

Tas nu reiz ir skaidri noteikts – uzņēmumu faktiskie īpašnieki būs jāreģistrē Eiropas Savienības dalībvalstu centrālajos reģistros, kas būs pieejami gan kompetentajām iestādēm, gan personām, kam ir likumīga interese par šo informāciju, piemēram, pētnieciskajiem žurnālistiem. Tomēr būs jāpierāda, ka attiecīgām personām ir likumīga interese par aizdomīgu naudas atmazgāšanu, teroristu finansēšanu un ar tām saistītiem nodarījumiem – piemēram, korupciju, nodokļu noziegumiem un krāpšanu.

Attiecīgās direktīvas mērķis arī ir cīnīties pret noziegumiem nodokļu jomā un teroristu organizāciju finansēšanu. Apstiprināti arī jaunie noteikumi, kas uzlabos naudas līdzekļu pārvedumu izsekojamību.

Direktīva pret naudas atmazgāšanu pirmo reizi uzliek par pienākumu dalībvalstīm veidot centrālos reģistrus, kuros uzskaitīti faktiskie labuma guvēji no korporatīvo un citu juridisko vienību, kā arī trastu darbības. Eiropas Komisijas sākotnējā priekšlikumā šādu reģistru nebija, tos iekļāva pēc Eiropas Parlamenta deputātu prasības.

Direktīva arī uzliek bankām, revidentiem, notāriem, kā arī nekustamo īpašumu aģentiem un azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem par  pienākumu ziņot par  aizdomīgiem klientu darījumiem.

Direktīva precizē noteikumus attiecībā uz personām, kas ieņem svarīgus politiskus amatus, piemēram, valsts vadītājiem, valdības locekļiem, augstākās tiesas tiesnešiem, parlamenta deputātiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem. Šie cilvēki ir pakļauti ļoti augstam korupcijas riskam savu amata pienākumu dēļ.

Direktīvā teikts, ka darījumu attiecībām ar “politiski redzamām” personām jāpiemēro papildu pasākumi, lai noteiktu, piemēram, labklājības un līdzekļu izcelsmi.

Tāpat Eiropas Parlamenta deputāti apstiprinājuši Regulu par naudas līdzekļu pārvedumiem, kas ļaus uzlabot  maksātāju un maksājumu saņēmēju, kā arī viņu aktīvu izsekojamību.

Par šādu lēmumu svarīgumu liecina kaut vai tikai viens fakts – aprēķināts, ka atmazgātā nauda sastāda 2-5% no visas pasaules iekšzemes kopprodukta.

(U)

Eiropas Parlaments nolēmis
1. Ceļotāju aizsardzības noteikumi digitālajam laikmetam
2. Zvanīt uz mājām būs lētāk
3. Vienkāršota mazo pārrobežu parādu atgūšanas procedūra
4. Eiropas Parlaments Eiropas Savienības budžetā pardz nauda migrācijai un darbavietām
5. Stingrāks likums cīņai pret naudas atmazgāšanu
6. Eiropas Parlaments samazina komisijas maksu par maksājumu karšu lietošanu
7. No 2018.gada pavasara jaunie auto modeļi jāaprīko ar avārijas zvanu ierīci eCall
8. Eiropas Parlaments ierobežo videi kaitīgo plastmasas maisiņu lietošanu
9. Eiropas Parlaments atbalsta dalībvalstu brīvu izvēli ģenētiski modificētu organismu jautājumos

(Visited 45 times, 1 visits today)
(Visited 45 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *