Stradiņš Sirds ķirurģijas centrā strādā kopš 1995. gada, un kopš 2003. gada ir Sirds ķirurģijas centra 21. nodaļas vadītājs. Administratīvajā kapacitātē aktīvi darbojas vairāku gan Latvijas, gan starptautisku profesionālo biedrību vadībā un sastāvā, norāda slimnīcā.

Iesniegtajā centra attīstības redzējumā Stradiņš norāda uz centra attīstību kā slimnīcas potenciālam atbilstoša Eiropas ekselences centra izveidi, un sniedz konkrētus priekšlikumus pacienta, darba organizācijas, personāla attīstības, kā arī tehniskā nodrošinājuma jomās.

(L)