Mēneša sākumā lietā sniedza paskaidrojumus prasītājs un atbildētājs, bet ceturtdien tiesa uzklausīs lieciniekus.

Lai VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) būtu tiesīgi lemt par “Rakstnieku poliklīnika” nomas līguma ēkai Raiņa bulvārī 27 termiņa pagarināšanu, jābūt pārliecinošiem pierādījumiem, ka nomnieks līguma darbības laikā īpašumā ir veicis ieguldījumus, iepriekš sacīja VNĪ pārstāvis Arnis Blodons.

(L)