Vārda dienas svin:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Uzņēmumu reģistra ziņas

Pamatkapitāla apmaksa SIA dibināšanas procesā

Sabiedrības pamatkapitāls ir visu dibinātāju ieguldīto līdzekļu summa, kas parāda dibinātāju līdzdalību sabiedrības labā. Atbilstoši Komerclikuma 151.pantam, pamatkapitālu apmaksā ar naudu vai mantisko ieguldījumu un izsaka to veselos eiro, pamatkapitāla apmaksas veidu nosakot dibināšanas līgumā.

SIA minimālais pamatkapitāla lielums ir 2800 EUR, tomēr, ja persona sākotnēji nespēj ieguldīt šādus līdzekļus sabiedrības pamatkapitālā, tad pastāv iespēja dibināt SIA ar samazinātu pamatkapitālu jeb “mazkapitāla” SIA, kuras minimālais pamatkapitāls var būt 1 EUR. Jāņem vērā, ka, dibinot šādu sabiedrību, jāievēro Komerclikuma normas, kas nosaka “mazkapitāla” sabiedrības dibināšanas kārtību:

  • sabiedrības dibinātāji un dalībnieki ir fiziskas personas un to maksimālais skaits ir 5,
  • sabiedrības valdes sastāvā ir viens vai vairāki locekļi, un viņi visi ir sabiedrības dalībnieki,
  • katrs sabiedrības dalībnieks ir tikai vienas “mazkapitāla” SIA dalībnieks.

Ja SIA pamatkapitāls ir lielāks par 2800 eiro, tad līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai UR, sabiedrībai nepieciešams atvērt pagaidu kontu un apmaksāt vismaz 50% no sabiedrības pamatkapitāla. Par to iesniedzams bankas izdots dokuments, kas apliecina apmaksātā pamatkapitāla lielumu. Pārējā pamatkapitāla daļa jāapmaksā gada laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā. Savukārt, ja SIA pamatkapitāls ir mazāks par 2800 eiro, tad pamatkapitāls parakstāms un apmaksājams pilnā apmērā līdz pieteikuma iesniegšanai UR, un tas apmaksājams tikai naudā, par to neiesniedzot atsevišķu bankas dokumentu.

Pamatkapitālu, kas lielāks par 2800 eiro, var apmaksāt gan naudā, gan ar mantisko ieguldījumu. Ja apmaksa tiek veikta ar mantisko ieguldījumu, jāveic mantiskā ieguldījuma novērtēšana. Ja mantiskā ieguldījuma vērtība ir mazāka par pusi no pamatkapitāla un nav lielāka par 5700 eiro, tad novērtēšanu var veikt pats dibinātājs, savukārt, ja apmērs pārsniedz 5700 eiro un ir vairāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla, tad novērtējumu veic eksperts, kurš ir iekļauts Uzņēmumu reģistra Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas ekspertu sarakstā, kas atrodams UR mājaslapā.

Vairāk informācijas par SIA dibināšanas procesu, pamatkapitāla apmaksu, mantisko ieguldījumu, var atrast UR mājaslapā www.ur.gov.lv zem sadaļas UR reģistri.

(Visited 40 times, 1 visits today)
(Visited 40 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *